Strašidelná škola 1. listopadu

Veselým malým strašidýlkům

se znelíbilo strašení.

Radši se učí počítání

a jedničky mají ze čtení…

A v tomto duchu se neslo celé pondělní vyučování v prvních a druhých třídách naší školy. Jak jsme si celý den užili je jistě patrné z přiložených fotografií.

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus