Advent na zámeckém statku

Advent na zámeckém statku si užily děti ze všech oddělení školní družiny. Ve středu 24. 11. po obědě jsme odjely autobusy na farmu Újezd nade Mží. Paní průvodkyně dětem ukázala vyzdobené prostory zámeckého statku a seznámila je se zvyky Vánoc od Martina po Štědrý den. Děti si vyrobily knížku omalovánek a navštívily koutek domácích zvířat. Ale největším zážitkem bylo Peklo. Abychom se z pekla dostali, museli jsme vyřešit tři úkoly. Ani nevíte, jak se nám ulevilo, když jsme mohli z pekla odejít. Na to, jak se nám odpoledne líbilo, se zeptejte se svých dětí.

smart
smart
smart