PCR testy pro žáky

Vážení rodiče,

na základě nových vládních nařízení je až do února povinné testování žáků na školách.

Od prosince MŠMT doporučuje provádět PCR testování, proto se ZŠ Třemošná se souhlasem zřizovatele rozhodla doplnit antigenní testování žáků také testováním PCR testy, které bude probíhat současně. PCR testování provede vždy zdravotnický personál neinvazivní metodou ze slin. Výsledky laboratorního PCR vyšetření jsou známé do 48 hodin. Obvykle do druhého dne a umožní žákům po dobu 5 dnů účastnit se zájmových a sportovních aktivit v době mimo vyučování. Zasílám odkaz. Bod 5. https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

Testování se zvládne provést maximálně v průběhu prvních dvou vyučovacích hodin. Zdravotní sestra odběr jedné třídy zvládne do 10 minut, výuka by tedy neměla být narušena po delší dobu.  

Škola nic neplatí, vše se hradí z veřejného zdravotního pojištění. Děti mají nárok na 5 PCR testů měsíčně zdarma, mohou se tedy v případě zájmu testovat všichni žáci školy.

Kombinace Ag testu a PCR testu  pomůže žákům i škole v co nejkratší době potvrdit nepřesnosti antigenního testu a v případě pozitivity žáka urychlí PCR testování, aniž by rodiče museli hledat pro Ag testem pozitivně testované své dítě  termín či odběrné místo na PCR test.

V případě dostatečného zájmu rodičů o testování dětí doplněné PCR testem ve škole byt stanoven termín prvního (zkušebního) výše uvedeného testování na pondělí 13. prosince 2021, dále pak v roce 2022 každé pondělí.

Pro PCR testování žáků musí škola vyžadovat od zákonných zástupců  souhlas k provedení testu, který najdete zde.

V případě zájmu vyplněný souhlas urychleně zašlete škole do čtvrtka 9. 12. 2021 do 24.00 hod. na adresu:  sekretariat@zstremosna.cz  případně přinese žák do sekretariátu školy do 9. 12. 2021 do 14,00 hod.

V Třemošné dne 7. 12. 2021                                                                                                   Václav Fencl, ř.š.