Beseda s profesionálním hasičem

Výuku prvouky našim žákům 2. ročníku zpestřil velice poutavou a zajímavou formou pan pprap. Bc Jan Zbuzek – tatínek jedné z našich žákyň. Kromě zajímavých informací nám přinesl ukázat i hasičskou výzbroj a výstroj používanou při zásahu. Protože pan Zbuzek je zároveň letecký záchranář ukázal nám kromě jiného i videa z nácviku záchrany osob a zvířat, která děti velmi zaujala.

Cílem akce bylo kromě zpestření výuky ukázat dětem jak důležitá je prevence úrazů a mimořádných událostí. Jsme velmi potěšeni, že se nám na tomto poli daří navazovat spolupráci s profesionály z řad rodičů. Děkujeme 😍😍

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus