Adaptační skupina pro děti z Ukrajiny v DDM Kamarád v Třemošné

Ve spolupráci se ZŠ Třemošná a pod záštitou MÚ Třemošná bude DDM Kamarád od 4. dubna 2022 organizovat adaptaci a vzdělávání dětí ukrajinských uprchlíků.

Děti se budou v rámci dopolední činnosti adaptační skupiny učit češtině, věnovat se různým sportovním či pracovním aktivitám, po obědě (stravování zajištěno na ZŠ Třemošná, budova U Stadionu 964) bude dětem nabídnuta zájmová činnost v kroužcích.

Další informace lze získat přímo na DDM Kamarád v Třemošné, Tyršova 916,

 tel: 377 953 651