Den otevřených dveří

Po dlouhé době se opět otevřely brány naší školy široké veřejnosti. Chodby se proměnily v nákupní stánky s velikonočními výrobky a třídy se staly kavárničkami s občerstvením. Stoly se zaplnily různými dobrotami. Rodiče, babičky, dědečkové, bývalí žáci školy i další návštěvníci zaplnili chodby. Davy návštěvníků proudily oběma patry. Každá třída si připravila jiný program. 3. A, 3. B, 4. A, 5. B a 7. A nachystaly velikonoční jarmark s občerstvením. 3. A navíc s paní učitelkou třídní zorganizovala pro rodiče prohlídku školy, žáci 3. B se svojí paní učitelkou předvedli rodičům besídku. Třída třeťáčků se zaplnila rodiči do posledního místečka. 5. A připravila soutěž pro rodiče s tombolou, 6. A si s rodiči zahrála různé deskové hry – Angličtina jinak, v 6. B se také návštěvníci mohli občerstvit, stejně tak v osmém ročníku. Deváťáci pod vedením paní učitelky Benešové předvedli ukázkovou hodinu přípravy na přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka. Kdo zavítal do počítačové učebny, mohl se seznámit s technickým vybavením školy a prohlédnout si např. i zbrusu novou 3D tiskárnu. Všechny třídy byly plné a rodiče si užívali odpoledne se svými dětmi. Den otevřených dveří se moc vydařil a úsilí, které žáci i učitelé vynaložili, bylo odměněné spokojeností a nadšením příchozích.