Změna třídní schůzky III.A

Z důvodu pracovní neschopnosti p.uč. třídní ve III.A  se třídní aktivy budou konat v náhradním termínu. Nový termín oznámí p.uč. třídní po ukončení pracovní neschopnosti.