Schůzka zákonných zástupců žáků přijatých do 1. ročníku školního roku 2022/2023 s třídní učitelkou

Dne 21. června 2022 škola organizuje první třídní schůzku rodičů žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ v Třemošné. Schůzka se uskuteční v budově školy U Stadionu 964 od 16,00 hod.

Osobní pozvání a program schůzky zašlou rodičům třídní učitelky jednotlivých tříd elektronickou poštou na adresu uvedenou na žádosti o přijetí ke vzdělávání žáka.

Mgr. V. Fencl, ř.š.