Návštěva ze Zoo Plzeň

Dne 7. 6. 2022 navštívil první ročníky kurátor plazů Zoo Plzeň, pan Ondřej Trávníček. Povídali jsme si o zvířatech, o náplni práce kurátora, o chodu plzeňské zoologické zahrady, o počtu zaměstnanců Zoo Plzeň atd. Děti měly také připravené otázky, které jim vznikly při tvorbě projektu Moje zoo. Nakonec jsme měli možnost prohlédnout a pohladit si i mladou želvu vroubenou.