Zahájení školního roku 2022/23

 Čtvrtek 1. 9. 2022                 žáci prvních tříd

1.A + B + C třída –  zahájení školního roku v 9:00 hodin před budovou ZŠ U Stadionu 964 (Chanos).

Po krátkém slavnostním přivítání rodičů a žáků  odvede třídní učitelka  žáky do třídy, kde budou probíhat pod jejím vedením seznamovací a administrativní činnosti, žáci obdrží výukové materiály. Přibližně v 10:00 hod. první školní den pro žáky končí a rodiče si je odvedou domů.

Ve vestibulu školy budou moci rodiče žáků (pokud již tak neučinili) vyplnit přihlášku do školní družiny a přihlášku ke školnímu stravování (podmínkou školního stravování je zakoupení si čipu  – 125 Kč). Přihlášku ke školnímu stravování lze zaslat také prostřednictvím mailové pošty (viz záložka školní jídelna).

Pátek  2. 9. 2022 od 14:30 hod. škola organizuje třídní schůzky pro rodiče žáků 1. tříd (kmenové učebny  – budova Chanos)

  • Adaptační rozvrh pro žáky 1. tříd: 2. + 5. 9. 2022  (od 8, 00 do 11,40 hod.)
  • Výuka podle pravidelného rozvrhu od 6. 9. 2022    (od 8, 00 do 11,40 hod.)

Čtvrtek 1. 9. 2022              žáci od 2. do 9. třídy

2. třídy:  od 8:00 do 9:00 hodin práce ve třídě v budově ZŠ U Stadionu 964 (Chanos), následuje    slavnostní přivítání spolužáků z prvních tříd, školní den následně končí a žáci za doprovodu rodičů odchází domů.

3. –  9. třída:   od 8:00 do 10:45 hodin v budově ZŠ Americká 146

Třídní učitelé vydají žákům učebnice potřebné pro tento školní rok (aktovky s sebou), žáky seznámí s organizací školního roku, důležitou školní dokumentací a ověří kontakty na zákonné zástupce.

Pátek  2. 9. 2022

2. – 9. třída: výukový den od 8:00 do 11:40 hod.  (den třídního učitele)                

Školní družina

Zápis do školní družiny bude ukončen k 1. 9. 2022,  provoz školní družiny začne pro přihlášené žáky v pátek 2. 9. 2022 od 6,00 hod. do 16,30 hod. – Chanos, od 6,00 hod. do 16,00 hod. – škola Americká 146, (informace a přihláška na www. zstremosna.cz)

Školní stravování Provoz školní jídelny začne od čtvrtka 1. 9. 2021 pro předem přihlášené strávníky (www.strava.cz), v prvním školním týdnu bude podáván pouze jeden druh jídla dle jídelního lístku.