Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na první třídní schůzky ve školním roce 2022 – 2023, které se uskuteční
pro 3. – 9. třídu dne 15. září 2022 v 16.00 v ZŠ Třemošná na Americké ul. 146.
(4. A od 16, 15 hod.)
Při setkání s třídními učiteli svých dětí obdržíte řadu informací souvisejících s nástupem žáků
po prázdninách do školy, s organizací školního roku a plánování školních akcí (adaptační
kurzy, výuka plavání, lyžařský výcvikový kurz, exkurze a výlety, ….), učitelé Vám také rádi
odpoví na případné dotazy či připomínky.
Těšíme se na společné setkání.
Učitelé a vedení školy