Muzeum Plasy

V úterý 13. záři jsme byli v muzeum stavitelského dědictví v Plasích. Jako první jsme si prošli celé muzeum a viděli jsme spousty zajímavých věcí a dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací. Po prohlídce muzea jsme šli ven stavět roubenku. Jako první jsme se rozdělili na dvě skupiny a začali jsme stavět model. Po postavení modelu jsme si nanosili velké dřevěné části roubenky a začali jsme stavět podle plánků. Roubenky jsme společně dokázali postavit díky správné spolupráci. Po chvíli focení se jsme se rozhodli roubenky i modely roubenek rozestavět a jednotlivé části opět uklidit. 

Žáci 9. třídy