Testování žáků v TV

V průběhu října a listopadu probíhá v hodinách tělesné výchovy testování žáků 3. a 7. tříd podle instrukcí České školní inspekce. Zatímco sedmáky testování ještě čeká, třeťáci mají splněno. K testování přistoupili s obrovským nadšením a snahou.
Mgr. Jana Effenbergerová