Halloween

Letos jsme opět 31. října oslavili Halloween. Výzdoba školy, o kterou se postaraly paní učitelky Ivana Kuhnová a Anna Benešová s žákovským parlamentem, připomínala doslova strašidelný hrad. Při příchodu do školy nás přivítal náš kostlivec, ale nikdo se nemusel bát – nekouše. Atmosféru dokreslilo velké množství masek, do kterých se v tento den naši žáci převlékli. Ani vyučující nezůstali pozadu a mnozí přišli v krásných maskách. Všem to moc slušelo. V každé třídě proběhlo vyhodnocení nejlepší masky, dále celoškolní soutěž o nejlepší a nejnápaditější vyřezanou dýni – 1. místo získala Viktorie Ningerová z 3. A, 2. místo – Sofie Kohoutová z 5. A a třetí místo – Adéla Vojíková z 3. B. Žáci na prvním stupni kreslili strašidelné obrázky – Hana Valíčková z 5. A vyhrála se svým obrázkem, druhé místo získal Ivan Varykasha z 3. A a třetí místo Olinka Kuptsova z páté třídy. Žáci druhého stupně zase psali strašidelné příběhy – nejhezčí a vlastně jediný strašidelný příběh napsala Aneta Churavá ze 7. B. Výherci dostali diplom a balíček halloweenských sladkostí – moc gratulujeme všem, kteří se do soutěže zapojili. Parlament na chodbách rozvěsil různé zajímavosti o Halloweenu a žáci si je mohli přečíst. Co vše si zapamatovali, si ověřili v jednoduchém, kratičkém kvízu. Halloweenský den se moc vydařil a všichni jsme si ho moc užili.