Dravci – odchov orlů

Po šesti letech nás v pátek 4. listopadu 2022 opět navštívil sokolník pan Milan Zaleš se svými dravci a vyprávěním o jejich životě. Žáci všech ročníků naší školy měli možnost zúčastnit se velmi zajímavé přednášky o odchovu orlů. Řadu otázek směřoval pan Zaleš i do řad žáků. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o životě dravců, např. k čemu slouží čepička, kterou dravci mívají na hlavě, zajímavosti o rozmnožování, atd.  Prohlédli jsme si různá ptačí vejce nebo vycpaninu mláděte orla. Přivezl s sebou 4 živé zástupce: orel mořský – Mary (Mařenka naši školu navštívila již několikrát), raroh lovecký – Bety, výr africký – Xisa, výr bengálský – Šantie. Závěrem programu absolutně největší pozornost a zážitek přineslo volné létání dravců a sov nad našimi hlavami. Někteří žáci i učitelé si mohli vyzkoušet přelet orla nebo výra na ruku. Velké zážitky si odnesli všichni a těšíme se na další setkání.

Jana Škardová