Třídní schůzky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na další třídní schůzky ve školním roce 2022 – 2023, které se uskuteční pro 1. – 2. třídu dne 22. listopadu 2022 od 16.00 hod. v budově ZŠ U Stadionu 964, pro 3. – 9. třídu 24. listopadu 2022 od 16, 00 hod. v budově ZŠ Americká 146.                           

Při setkání s třídními učiteli svých dětí obdržíte řadu informací o vzdělávání jednotlivých žáků a vztazích ve třídách, na druhém stupni pak v druhé části  třídních schůzek můžete navštívit učitele jednotlivých předmětů a informovat se o prospěchu a práci žáků v dalších předmětech. Učitelé Vám také rádi odpoví na případné další dotazy či připomínky ke vzdělávání Vašich dětí na ZŠ v Třemošné.

Těšíme se na společné setkání.

Učitelé a vedení školy