Návštěva keramické dílny

Ve čtvrtek 24. listopadu odpoledne navštívili někteří žáci třetích tříd keramickou dílnu domu EXODUS, kde si zkusili pod vedením zkušené pracovnice vlastnoručně vyrobit keramické ozdobičky. Děti byly z této činnosti nadšené. Přirovnávaly práci s keramickou hlínou např. k aktivitám s modelínou, ale také k pečení perníčků.  Dětem i nám, dospělým, čas v příjemném prostředí velmi rychle utekl. Máme krásné zážitky a novou zkušenost. 
Děkujeme.