Výuka angličtiny

V hodinách angličtiny se snažíme co nejvíce mluvit. A také číst. V 6.B jsme se rozhodli, že obojí spojíme dohromady – přečetli jsme si kapitolu v knize (zjednodušená četba – text svou obtížností je přizpůsoben co se gramatiky a slovní zásoby týče aktuální úrovni čtenářů), vytvoříme scénář, rozdělíme si role, nazkoušíme a předvedeme. A to vše v angličtině. A bylo to super. Well done everybody!

Angličtinu máme rádi a je to vidět. Podívejte se, jak šikovní jsou žáci ze 7.A a 6.AB. Děti ze 6.AB měly za úkol si vybrat zvíře, o kterém vyhledaly, zpracovaly informace a poté své práce prezentovaly ve třídě. Sedmáci se věnují četbě knihy s názvem The Elephant Man. Za úkol měli podle popisu v knize nakreslit „sloního muže“. Obě třídy samozřejmě pracovaly v angličtině, využívaly slovníky, iPads, spolupracovaly jak se spolužáky, tak i s paní učitelkou a jistě i nejeden rodič byl zapojen 🙂

Mgr. Lucie Pokorná