Čertí škola ve vsi

V pondělí 5. 12. se třídy třeťáků, čtvrťáků a páťáků v budově ve vsi proměnily v čertí školu. Žáci přišli převlečení do masek čertů či andílků nebo měli na hlavách jen čertovské růžky. Zhlédli zajímavá videa o tradicích adventního času, dozvěděli se, proč Mikuláš chodí už 5. prosince večer, řešili čertovské slovní úlohy a zapeklité tajenky, četli obrázkové příběhy a netrpělivě čekali na příchod čertovské bandy v čele s Mikulášem a několika anděly. Čertovské dopoledne se moc vydařilo. J. Škardová