Recitační soutěž

Pro žáky 3. – 5. ročníku jsme uspořádali školní kolo recitační soutěže, které se konalo 29. 3. 2023. V průběhu celého měsíce se žáci na soutěž připravovali. Rozdělili jsme soutěžící do dvou kategorií. Třeťáčci měli samostatnou kategorii a v druhé kategorii byli čtvrťáci a páťáci. Žáci si vybírali z velkého množství básniček, které jim nabídly třídní učitelky. Školnímu kolu předcházelo třídní kolo, ze kterého byli vybráni ti nejlepší nebo zájemci o přednášení. Všichni účinkující byli odměněni potleskem. Nejlepší tři v každé kategorii byli oceněni diplomem a drobnými dárky. Všichni soutěžící dostali také malou sladkost. Všem moc gratulujeme. Do konce školního roku ještě plánujeme hudební soutěž, na kterou se žáci už také velmi těší. Mgr. Jana Škardová