Pozvánka na třídní schůzky

Třídní schůzky  – čtvrtek 27. dubna 2023

ZŠ Třemošná, Americká 146   
3. – 9. třídy   16,00 hod. – 18,00 hod.

Třídní schůzky s rodiči žáků školy se uskuteční v kmenových třídách ve školní budově Americká 146.

1. část – společné informace

2. část – individuální pohovory rodičů s učiteli

Mimo  tento termín si můžete dohodnout individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím telefonu, ŠOL, elektronickou poštou (adresy vyučujících jsou součástí školních stránek), případně při osobní návštěvě.

Rádi Vás ve škole uvítáme!                                                            V. Fencl, ředitel školy