KNIHOVNA – práce s knihou

V úterý 9. května si žáci 2. ročníků vyzkoušeli samostatnou práci s knihou v knihovně města Třemošná.  Podle listů, předem připravených paní učitelkou Červenkovou, si každý žák dle jména autora vyhledal svoji knihu, poté k ní doplnil ISBN číslo, jméno nakladatele, ilustrátora a další údaje. Žáci si tak mohli vyzkoušet orientaci v obsahu knihy i v knize samotné.