A už jsou z nás čtenáři!

Do posledního místečka se zaplnila třemošenská knihovna během ,,PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE“. Děti přečetly pohádku. Svým vystoupením ukázaly rodičům, a všem přítomným, jakými jsou čtenáři.  Poté je paní knihovnice, Petra Pavlíčková, pasovala na čtenáře. Jako upomínku na tento den si děti, po splnění čtenářského slibu, odnesly knihu a pamětní list. Knihu zajistila paní knihovnice v rámci projektu ,,Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.

Touto akcí byl završen projekt spolupráce 1. tříd s knihovnou, jehož cílem bylo podpořit vztah začínajících čtenářů a jejich rodičů k městské knihovně.