Technické kroužky

Zájemci ze 7. – 9. ročníku se účastní činnosti kroužků v partnerské SŠ Horní Bříza. Kroužky Kovo-elektro a Keramika pro kamnáře probíhají od ledna 2014 každý lichý týden a jsou realizovány v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Plzeňském kraji“. Umožňují žákům základních škol seznámit se s některými technickými obory, v praxi si vyzkoušet pracovní postupy, pod vedením mistrů odborného výcviku vytvořit jednodušší výrobky. Na náplň kroužků bude navazovat i prázdninový příměstský tábor, kam se mohou účastníci zájmové činnosti též přihlásit.