Druháci u primátů

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 navštívili žáci druhých ročníků zoologickou a botanickou zahradu v Plzni. Během dopoledne se žáci díky místní lektorce dozvěděli mnoho zajímavostí z říše primátů a také utužili vzájemné vztahy, které budou v následujícím roce dále rozvíjet jako jedna společná třída.