Návštěva druháčků ve vsi

26. 6. 2023 se šli žáci druhých ročníků podívat do velké školy ve vsi, kam po prázdninách nastoupí jako společný třetí ročník. Školou své budoucí spolužáky provedli žáci páté třídy. Druháčci měli možnost nahlédnout do šaten, tělocvičny, jídelny, počítačové učebny, své budoucí třídy, venkovní učebny i sborovny. Celé dopoledne měli žáci také možnost blíže poznat svou budoucí třídní paní učitelku Janu Škardovou, která s žáky pátého ročníku připravila nejen prohlídku budovy, ale také jednoduché úkoly na školní zahradě. Po jejich splnění dostal každý z druháčků sladkou odměnu a list na památku.