Zahájení školního roku 2023/24

Pondělí 4. 9. 2023                 žáci prvních tříd

1.A + B třída –  zahájení školního roku v 9:00 hodin před budovou ZŠ U Stadionu 964 (Chanos).

Po krátkém slavnostním přivítání rodičů a žáků  odvede třídní učitelka  žáky do třídy, kde budou probíhat pod jejím vedením seznamovací a administrativní činnosti, žáci obdrží výukové materiály. Přibližně v 10:00 hod. první školní den pro žáky končí a rodiče si je odvedou domů.

Ve vestibulu školy budou moci rodiče žáků (pokud již tak neučinili) vyplnit přihlášku do školní družiny a přihlášku ke školnímu stravování (podmínkou školního stravování je zakoupení si čipu  – 125 Kč). Přihlášku ke školnímu stravování lze zaslat také prostřednictvím mailové pošty (viz záložka školní jídelna).

Od 16:00 hod. škola organizuje třídní schůzky pro rodiče žáků 1. tříd (kmenové učebny  – budova Chanos)

Úterý 5. 9. a středa 6. 9. 2023   

Adaptační a zážitkový den pro žáky 1. tříd  (od 8, 00 do 11,40 hod.)

Výuka podle pravidelného rozvrhu začíná od čtvrtka 7. 9. 2023 (8, 00 – 11,40 hod.).

Pondělí 4. 9. 2023              žáci od 2. do 9. třídy

2. třídy:  od 8:00 do 9:00 hodin práce ve třídě v budově ZŠ U Stadionu 964 (Chanos), následuje slavnostní přivítání spolužáků z prvních tříd, školní den následně končí a žáci za doprovodu rodičů odchází domů.

3. –  9. třída:   od 8:00 do 10:45 hodin v budově ZŠ Americká 146

Třídní učitelé vydají žákům učebnice potřebné pro tento školní rok (aktovky s sebou), žáky seznámí s organizací školního roku, důležitou školní dokumentací a ověří kontakty na zákonné zástupce.

Úterý  5. 9. 2023

2. – 9. třída: výukový den od 8:00 do 11:40 hod.  (den třídního učitele)

Výuka podle pravidelného rozvrhu začíná od středy 6. 9. 2023  bez odpoledního vyučování.                  

Školní družina

Zápis do školní družiny bude ukončen k 8. 9. 2023,  provoz školní družiny začne pro přihlášené žáky v úterý 5. 9. 2023 od 6,00 hod. do 16,30 hod. – Chanos, od 6,00 hod. do 16,00 hod. – škola Americká 146, (informace a přihláška na www. zstremosna.cz), školné pro ŠD 200,-/ měsíc (800 Kč za období září – prosinec 2023).

Školní stravování

Provoz školní jídelny začne od pondělí 4. 9. 2023 pro předem přihlášené strávníky (www.strava.cz), v prvním školním týdnu bude podáván pouze jeden druh jídla dle jídelního lístku.