Ředitelské volno 29. září 2023

Den 29. 9 2023 ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, pro všechny žáky jako volný den z organizačních a provozních důvodů, a to včetně odpoledního vyučování i činnosti školní družiny a školní jídelny.

Odůvodnění: Pátek 29. 9. 2023 je pracovní den mezi dny volna. Tuto skutečnost považuji za organizační a provozní důvod, proto po projednání se zřizovatelem vyhlašuji tento den pro žáky školy jako volný den.

V Třemošné, dne 25. září 2023                                                          Mgr. Václav Fencl, ř.š.