Jedeme v tom společně

V prvním týdnu školního roku probíhalo seznamování prvňáčků s jejich staršími spolužáky. Při společné tvorbě vagonků jsme měli možnost poznat se blíže. Těšíme se, že nás všechny dlouhý vláček bezpečně proveze školním rokem 2023/2024.