Podzim v Rýchorách

Začátek školního roku zahájili žáci osmých ročníků pobytem ve východních Krkonoších, kde se účastnili pravidelného přírodovědného soustředění. Už po několikáté jsme se vypravili na pětidenní kurz přímo do přírodní zóny národního parku, který letos slavil 60 let od svého založení. Zázemím se pro nás stala Rýchorská bouda, odkud jsme vyráželi za poznáním do blízkého i vzdálenějšího okolí. Většinu času jsme trávili venku na čerstvém vzduchu, kde jsme si ukazovali množství vzácných rostlinných i živočišných druhů. V těchto dnech jsme neustále nacházeli kvetoucí hořce, které jsou symbolem tohoto chráněného území.

 Kromě jedinečného Rýchorského pralesa jsme si prohlédli dělostřeleckou tvrz Stachelberg, ale i další vojenská opevnění, která jsou tichými svědky válečných událostí. Navštívili jsme také hornické městečko Žacléř a zdejší Městské muzeum. Zlatým hřebem byl výstup na Sněžku. Někteří se vyvezli lanovkou, třetina nejodvážnějších se vydala náročnější cestou přes Obří důl, údolím, které utvářel čtvrtohorní ledovec. Zde jsme vnímali odlišnost krajiny, která je vystavena dlouhodobému vlivu mrazu a větru a je známá jako arkto-alpínská tundra Krkonoš. Jedna z největších vzácností zdejších hor. Tři nebojácné dívky – Sofinka Benešová, Karolínka Klímová a Eliška Erhartová se rozhodly, že i zpáteční cestu dojdou pěšky po hřebenech a dokázali ujít tento den s panem učitelem Hiblerem přes 40 km.

Během této školní akce se žáci ochotně a se zájmem zapojovali do plnění různých úkolů, vyrobili si na památku trička, která si ozdobili otisky listů a podpisy všech zúčastněných.

Obohaceni o nezapomenutelné zážitky a nové poznatky jsme se vraceli domů. Děkuji všem účastníkům za spolupráci a příjemnou atmosféru!

Ivana Kuhnová