Pěšky do školy!

V rámci Evropského týdne mobility (18. – 22. 9.) se naše škola přidala k výzvě a zorganizovala pěší týden. Součástí této akce byla soutěž s cílem zvyšovat motivaci dětí k chození pěšky do školy, podporovat originální a kreativní přístup tříd a žáků k její náplni. Tyto dny přinesly nám i rodičům pozitivní zážitky ze společné cesty i z proměněného prostoru před školní budovou. Díky vzdálenějšímu parkování aut jsme udržovali okolí školy čisté, zdravé a bezpečné.  Během týdne se neustále zvyšoval počet dětí, které se dopravovaly do školy pěšky, na koloběžce, na kole nebo veřejnou dopravou. Za pravidelnost aktivního způsobu dopravy jsme každý den získávali body, které nám zajistily nejlepší školu v Plzeňském kraji. Děkujeme všem učitelům, asistentkám, zaměstnancům, kteří se kampaně zhostili. Řada třídních učitelů dokonce vyprovázela svojí třídu každé ráno. Myšlenku toho projektu určitě v budoucnu rozšíříme.