Moje cesta na svět

Lektorka primární prevence paní Hana Bušková navštívila obě dvě čtvrté třídy s preventivním programem Moje cesta na svět.

Žáci s paní lektorkou velice dobře spolupracovali a reagovali na její otázky.

Řešila se například témata:

o   Jak jsme se dostali dovnitř a ven?

o   Kde jsme bydleli a jak dlouho?

o   Kdo může za to, že jsme holka nebo kluk?

o   Čím jsme byli spojeni s maminkou?

o   Jak maminka pečuje o své miminko?

o   Jaké jsou pohlavní buňky maminky a tatínka?

Děkujeme paní lektorce za velice vstřícný a milý přístup k dětem během preventivního programu.