Beseda s panem Makoněm

Jaké je nejchytřejší zvíře v lese? Jaké jsou pobytové stopy ledňáčka? A proč se sova pálená nenamočí? Odpovědi na tyto, a mnohé další otázky, se dozvěděly děti z druhých tříd na besedě s panem Karlem Makoněm, který pracuje v Záchranné stanici živočichů Plzeň. Odměnou za pozorné naslouchání bylo pro děti překvapení v podobě sovy pálené, Adélky, se kterou se mohly vyfotit.