Třídní schůzky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na další třídní schůzky ve školním roce 2023 – 2024, které se uskuteční pro 1. – 2. třídu dne 21. listopadu 2023 od 16.00 hod. v budově ZŠ U Stadionu 964 (ve třídě    2. C se z organizačních důvodů na straně TU schůzka uskuteční v termínu 20. listopadu 2023). Třídní schůzky žáků 3. – 9. třídy škola naplánovala na 23. listopadu 2023 od 16,00 do 18,00 hod. v budově ZŠ Americká 146.

Změna u třídy 3. A a 5. A   

V těchto třídách se třídní schůzka 23. 11. 2023 nekoná z důvodu nemoci třídní učitelky.

O náhradním termínu schůzky budou rodiče informováni po návratu vyučujících do školy.                              

Při setkání s třídními učiteli obdržíte informace o vzdělávání jednotlivých žáků, vztazích ve třídách a o dalších aktivitách ve třídě, případně ve škole. Na druhém stupni proběhne nejprve informativní společná část pro všechny rodiče, v druhé části  třídních schůzek může každý rodič  navštívit učitele jednotlivých předmětů a informovat se o prospěchu svého dítěte v jednotlivých předmětech. Rodiče budou mít také možnost získat informace nebo si domluvit schůzku s odpovědnými pracovníky ŠPP.

Těšíme se na společné setkání.

Učitelé a vedení školy