Přednáška o Černobylu

Naši školu navštívila paní Kateřina Vršanská, která pracuje v Černobylské jaderné elektrárně a Černobylské vyloučené zóně jako průvodkyně.

Paní Vršanská uspořádala na naší škole přednášku, která vycházela z událostí kolem havárie v Černobylské jaderné elektrárně. Naši žáci se dozvěděli o počátcích jaderného průmyslu, kde se vzaly první reaktory a k čemu sloužily před tím, než se staly hnací silou turbín v elektrárnách, co předcházelo havárii v Černobylu, co následovalo, kam se podělo na 200 tisíc lidí z okolí elektrárny, vliv záření na lidský organizmus a jaká je budoucnost tohoto místa pro lidi, faunu a floru.