Předvánoční návštěva dětí prvních ročníků v MŠ Třemošná

20. 12. 2023 se děti z prvních tříd mohly na chvilku vrátit zpět do MŠ do třídiček předškoláků, kam některé z nich před časem chodily. Pozvání  dostaly do tříd Zajíčků a Veverek.

Paní učitelka ze školky se přišla se svými bývalými  předškoláky přivítat již do šatny, a hned bylo vidět, že radost ze setkání bude veliká.

Děti ze školky předvedly část své vánoční besídky. U Veverek zahrály příběh plný písniček a básniček, ve kterém čerti stáli proti andělům. Naštěstí vše zachránila vánoční hvězda, která sestoupila na zem  a aspoň pro dnešní dopoledne to mezi čerty a anděly dobře dopadlo a spícího Ježíška tak nic nerušilo.

Pak si všichni společně zazpívali s klavírem koledu, a na oplátku prvňáčci předvedli předškolákům kousek ze své besídky.

Nakonec si děti společně pohrály. Bylo to hezké a milé předvánoční zastavení.

smart
smart
smart
smart
smart
smart