Recitační soutěž školní kolo

Ve čtvrtek 15. 2. 2024 opět proběhlo školní kolo recitační soutěže. Žáci 3. – 5. ročníku se v průběhu
celého měsíce pečlivě připravovali. Vybírali si z velkého množství básniček, které jim nabídly třídní
učitelky. V den D nejlepší z třídního kola přednesli například Kuřátko v obilí od Františka Hrubína,
Polámal se mraveneček, Pět minut v Africe, Křišťálovou studánku a další. Všichni účinkující byli
odměněni potleskem a malou sladkostí. Nejlepší tři v každé kategorii byli oceněni diplomem a
drobnými dárky. Vítězové z každé kategorie postupují do okresního kola do Kralovic. Všem moc
gratulujeme. Mgr. Jana Škardová