Exkurze Pražský hrad

Třeťáci a někteří žáci z družiny se vydali v pátek 22. března do Prahy. Využili jsme nabídky
cestovní a vzdělávací agentury „Výuka Jinak“ a děti si prohlédly Pražský hrad. Prošli jsme
všechna čtyři nádvoří a navštívili interiéry katedrály sv. Víta s hroby českých králů a svatých,
Starého královského paláce s Vladislavským sálem, Baziliky sv. Jiří a exkurzi jsme zakončili
Zlatou uličkou s domky řemeslníků a věží Daliborka. Seznámili jsme se s historií hradu,
architekturou a panovníky, kteří vládli na Pražském hradě a zasloužili se o jeho rozvoj. Viděli
jsme repliku korunovačních klenot a dozvěděli se, kde jsou ukryty ty pravé. Měli jsme štěstí a
dokonce jsme zahlédli výměnu hradní stráže. Plánovaná zastávka na oběd v McDonald´s
měla velký ohlas. Provázelo nás pěkné počasí, dobrá nálada a celý den se moc vydařil.
kompletní fotogalerie zde.