Jarní květiny v knihovně

19. a 22. března navštívili žáci prvních ročníků opět městskou knihovnu. Tentokrát se seznamovali s jarními květinami. Každý žák našel v knize svou květinu, prohlédl si ji a nakonec vybarvil tak, aby vypadala jako ve skutečnosti. I. A nechala jarními květy rozkvést dveře své třídy, I. B poté svými květinami vyzdobila dokonce samotnou knihovnu.