Třídní schůzky ZŠ Třemošná

Chanos (1. – 2. třídy) – úterý 23. dubna 2024

Třídní schůzky s rodiči žáků školy se uskuteční v kmenových třídách ve školní budově U Stadionu 964 od 16,00 hod.

Americká 146 (3. – 9. třída) – čtvrtek 25. dubna 2024

Třídní schůzky s rodiči žáků školy se uskuteční v kmenových třídách ve školní budově Americká 146.

  1. část – společné informace
  2. část – individuální pohovory rodičů s učiteli

Mimo  tento termín si mohou rodiče dohodnout individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím telefonu, ŠOL, elektronické pošty (kontakty na  vyučující jsou součástí školních stránek), případně osobní návštěvou ve škole.

Rádi Vás ve škole uvítáme!                                                            V. Fencl, ředitel školy