Dubnová prevence

V průběhu měsíce dubna jsme opět zařadili preventivní programy pro žáky naší školy.
Nejprve se uskutečnily akce pro celé třídní kolektivy. Ve 3.A to byl program s názvem Na
světě nejsi sám, v 5. ročníku Učíme se učit a 7. ročník se zabýval osobnostní výchovou v
tématu Já a moje JÁ. 22. dubna poté proběhl pořad pouze pro dívky 6. a 7 ročníku s názvem
Průvodce první menstruací.
Mgr. Jana Effenbergerová