Návštěva druháčků DOMU PRO SENIORY v Třemošné

Potěšit babičky a dědečky, zpříjemnit jim dopoledne a zahřát u srdíčka svým vystoupením, se vypravily děti druhých ročníků. Každá třída si nachystala krátký program v podobě básniček, písniček, pohádky a tanečku. Na závěr každé dítě předalo babičkám a dědečkům vlastnoručně vyrobené přáníčko.  Odměnou za vydanou energii jim bylo královské pohoštění, které  připravili zaměstnanci Domova. Při zpáteční cestě si děti ještě prohlédly budovu školy, kterou budou navštěvovat od září. Příjemné dopoledne zakončili obědem v tamní jídelně.