Ředitelské volno 7. června 2024

Den 7. červen 2024 vyhlašuje se souhlasem zřizovatele ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT
ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění pro všechny žáky jako volný den
z organizačních a provozních důvodů. Činnost školní družiny pro všechny přihlášené žáky bude
organizovaná v budově ZŠ chanos (6, 00 – 16, 30 hod).


Odůvodnění: Pátek 7. 6. 2024 je volebním dnem do Evropského parlamentu a škola poskytuje
své prostory pro zřízení volebních místností. Tuto skutečnost považuji za organizační a provozní
důvod, proto po projednání se zřizovatelem vyhlašuji tento den pro žáky školy jako volný den.

V Třemošné, dne 15. května 2024

Mgr. Václav Fencl, ř.š.