Kapitánská škola

Třída VII.B se zúčastnila programu Kapitánská škola, který pořádá centrum Johan v plzeňském prostoru Moving Station. Program byl zaměřen na rozvoj spolupráce mezi žáky, zlepšení komunikace a vztahů ve třídě. Program byl plný nejrůznějších aktivit (živý obraz, divadelní hry, komunikační hry a mnohé další).

Třída fungovala naprosto skvěle, všichni se aktivně zapojili do provozovaných aktivit a odnáší si z programu mnoho společných zážitků, které bezpochyby povedou k zlepšení klimatu ve třídě.

Mgr. Petr Haken