Návštěva knihovny

Dne 5.6. jsme se školní družinou navštívili Městskou knihovnu ve Třemošné. .Paní
knihovnice nás vřele přivítala a společně jsme si popovídali o knihách a o chodu knihovny.
Pak už jsme se mohli věnovat prohlídce knihovny a knihám samotným. Příjemně jsme strávili
odpoledne v knihovně a krátkou procházkou jsme se vrátili zpět do školy.