Why do Americans smile so much?

V rámci výuky angličtiny jsme se vydali do areálu Západočeské univerzity na Borech. Zde jsme se zúčastnili programu s rodilým mluvčím Bradley Vice na téma “Proč se američani tolik smějí”. 

Bylo to super. Bradley nám vysvětlil, jak to vlastně je s tím americkým úsměvem, popovídali jsme si o kulturních rozdílech a nakonec se žáci mohli zeptat na cokoli. Celý program probíhal v angličtině. Koordinátorka programu také děti seznámila s nabídkou studia v USA, včetně možnosti získat stipendium.

Protože víme, že se nám angličtina bude hodit, tak v hodinách pilně pracujeme (opravdu). Angličtinu se snažíme co nejvíce přiblížit reálným situacím a tak jsme “cestovali po Londýně” – děti si vybraly památku, kterou by rády v Londýně navštívily. Na zvolenou památku vypracovaly projekt, který pak před spolužáky odprezentovaly. Také jsme předpovídali budoucnost. Každý žák si vytáhl karty štěstí s obrázky – budoucnost. Čteme, luštíme křížovky, posloucháme hudbu, hrajeme hry – to vše v jazyce anglickém. Baví nás to.

Já a moji studenti angličtiny vám přejeme great summer, lots of love and happiness.