A už jsou z nás čtenáři!

Do posledního místečka se zaplnila třemošenská knihovna během ,,PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE“. Děti přečetly pohádku. Svým vystoupením ukázaly rodičům, a všem přítomným, jakými jsou čtenáři.  Poté je paní knihovnice, Petra Pavlíčková, pasovala na čtenáře. Jako upomínku na tento den si děti,…

Číst více

Páťáci v Krušných horách – škola v přírodě

Páťáci se vydali na školu v přírodě do Krušných hor a Jáchymova, zakončili tím první stupeň. Očekával je pestrý program.  První den jsme se zastavili na rozhledně Krásno a odpoledne jsme se projeli na koních a všichni absolvovali horolezeckou stěnu. Další…

Číst více

Dopravní soutěž

Po několika letech se družstvo složené ze dvou chlapců a dvou dívek z páté třídy vydalo reprezentovat naši školu v dopravní soutěži. Utkali se hned v několika disciplínách: jízda na dopravním hřišti za přítomnosti policistů, testy z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti (velmi náročná…

Číst více

Divadlo Alfa – Odysseus

Čtvrťáci a páťáci letos podruhé navštívili divadlo Alfa. Nové představení Odysseus nás zavedl do města Trója a sledovali jsme Odysseovy osudy, kdy zkonstruoval pověstného trójského koně a způsobil zkázu města. I dalšími činy Odysseus vzbudil nelibost bohů, za trest musel…

Číst více

Malování hrnečků

Malování na hrnečky jsme si vyzkoušeli ve čtvrtek 25. května ve školní družině. Některé děti malovaly na porcelán poprvé. Pod vedením lektorů, manželů Chumových, se hrnečky všem moc povedli. smart smart smart…

Číst více

Hasiči na Chanosu

V pondělí 22.6. se na Chanosu  sešla všechna oddělení školní družiny, aby se zúčastnila besedy s hasiči plzeňského kraje. Hasička Lenka a hasič Láďa ukázali dětem vybavení a oblečení používané při zásahu. Povídali jsme si o prevenci  požáru v domácnostech. Naučili…

Číst více

Angličtina prakticky

Přímo mílovými kroky se blíží náš dlouho očekávaný zájezd do Anglie. A protože tam nám bude učebnice angličtiny houby platná, rozhodli jsme se potrénovat angličtinu prakticky a s nadšením. Začali jsme s nácvikem nakupování. Šesťáci už ví, jak si koupit pohlednici,…

Číst více

Těšíme se na naše nové spolužáky

V pátek 19. května jsme navštívili třídy předškoláků v mateřské škole. Děti si navzájem předvedly, co se během školního roku  naučily. Předškoláci recitovali, zpívali a tancovali a děti z prvních tříd svým budoucím spolužákům ukázaly, jak se naučily za rok číst. Odměnou jim…

Číst více

KNIHOVNA – práce s knihou

V úterý 9. května si žáci 2. ročníků vyzkoušeli samostatnou práci s knihou v knihovně města Třemošná.  Podle listů, předem připravených paní učitelkou Červenkovou, si každý žák dle jména autora vyhledal svoji knihu, poté k ní doplnil ISBN číslo, jméno nakladatele, ilustrátora a další…

Číst více

Turnaj v minikopané žáků 8. a 9. tříd

Ve čtvrtek 20.4. jsem se sešli na vlakovém nádraží v Třemošné, abychom odjeli do Horní Břízy na turnaj. Od rána bylo zataženo a zima a když jsme došli na stadion, začalo pršet. Déšt nás doprovázel všemi zápasy ve skupině ,,C“.

Číst více