Registrace do olympijského víceboje

Zaregistrovali jsme naši školu do projektu Sazka Olympijský víceboj, který představuje jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. – 9. ročníků základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase. Sazka Olympijský víceboj představuje jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Více informací naleznete v přiloženém odkazu na webové stránky projektu. Rodiče společně s mladšími dětmi jistě uvítají zajímavé úkoly pro celou rodinu ve sportovní žákovské knížce, která je rovněž součástí projektu.

Sportovní ŽK ke stažení

http://www.ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/o-viceboji/discipliny2/