Zveřejnění výsledků voleb do školské rady

Ve volbách do školské rady dne 20. 11. 2014 byli pro období 2015 – 2017 zvoleni tito zástupci:

Za pedagogy: Mgr. Marcela Kolářová a Mgr. Ivana Kuhnová

Za zákonné zástupce žáků: Ing. Milan Bednář a Ing. Kateřina Dubská, Ph.D.

První zasedání školské rady je svoláno na 12. 1. 2015 od 15:00 hodin.